Hiện lọc nhanh Ẩn lọc nhanh

Loại trà

 • Hồng trà Olong
 • Trà Olong Thuần
 • Trà olong Tứ Quý
 • Trà olong Kim Tuyên
 • Trà olong Sữa
 • Trà Olong Cao Cấp
 • Bột trà Olong
 • Trà Olong Xuất Khẩu

Loại sản phẩm

 • TRÀ BIẾU TẶNG
 • TRÀ HỘP
 • MATCHA
 • TRÀ XUẤT KHẨU
 • NGUYÊN LIỆU TRÀ SỮA
 • DÒNG TRÀ ĐẶC BIỆT
 • TRÀ TÚI LỌC
 • TRÀ GÓI
Đang hiển thị 26 sản phẩm
Hồng Trà Olong
Giá: 220,000 VND MSP: KT014.1 Quy cách: Gói hút chân không 100gr
Trà Olong Thiết Quan Âm
Giá: 320,000 VND MSP: OL014.1 Quy cách: Gói hút chân không 100gr
Trà Olong Sữa Đặc Biệt - Trà gói
Giá: 250,000 VND MSP: KT008.7 Quy cách: Gói hút chân không 250gr
Trà Olong Thuần
Giá: 270,000 VND MSP: OL004 Quy cách: Gói hút chân không 250gr
Trà Olong Đông Phương Mỹ Nhân
Giá: 200,000 VND MSP: KT010 Quy cách: Gói hút chân không 100gr
Trà Olong Đại Hồng Bào
Giá: 285000 VND MSP: KT013.1 Quy cách: Gói hút chân không 150gr
Trà Olong GABA
Giá: 200,000 VND MSP: KT010 Quy cách: Gói hút chân không 100gr
Trà Olong Lễ Xanh
Giá: 380,000 VND MSP: KT016.11 Quy cách: 30 gói 10gr/ bộ