Hiện lọc nhanh Ẩn lọc nhanh

Loại trà

 • Hồng trà Olong
 • Trà Olong Thuần
 • Trà olong Tứ Quý
 • Trà olong Kim Tuyên
 • Trà olong Sữa
 • Trà Olong Cao Cấp
 • Bột trà Olong
 • Trà Olong Xuất Khẩu

Loại sản phẩm

 • TRÀ BIẾU TẶNG
 • TRÀ HỘP
 • MATCHA
 • TRÀ XUẤT KHẨU
 • NGUYÊN LIỆU TRÀ SỮA
 • DÒNG TRÀ ĐẶC BIỆT
 • TRÀ TÚI LỌC
 • TRÀ GÓI
Đang hiển thị 26 sản phẩm
Trà Olong 5 Bông Mai
Giá: 1,200,000 VND MSP: OL008 Quy cách: 4 hộp 150gr/ bộ
Trà Olong 3 Bông Mai
Giá: 450,000 VND MSP: KT011 Quy cách: 4 hộp 100gr/ bộ
Trà Lễ Olong
Giá: 850,000 VND MSP: OL011 Quy cách: 2 hộp 250gr/ bộ
Trà Olong Lễ Đỏ
Giá: 550,000 VND MSP: KT016.1 Quy cách: 30 gói 10gr/ bộ
Trà Olong Tứ Quý
Giá: 230,000 VND MSP: OL013.4 Quy cách: Hộp mỹ thuật vàng 250gr
Trà Olong Sữa Đặc Biệt
Giá: 250,000 VND MSP: KT008.7 Quy cách: Hộp mỹ thuật xanh 250gr
Trà Olong Kim Tuyên
Giá: 180,000 VND MSP: KT023 Quy cách: Hộp mỹ thuật đỏ 250gr
Trà Olong Sữa
Giá: 220,000 VND MSP: KT003 Quy cách: Hộp bát giác 250gr
Hồng Trà Olong túi lọc tam giác
Giá: 210,000 VND MSP: KT014.5 Quy cách: 18 túi lọc tam giác X 3gr/ hộp